PRĄD ELEKTRYCZNY -        ZADANIA cz. 1 

1. Przez przewodnik o oporze 10 W przez 4 min. Płynął prąd o natężeniu 5 A . Ile elektronów i jaki ładunek przepłynął w tym czasie?

 

2. Dwa przewodniki jednakowej grubości – stalowy i glinowy – mają takie same opory. Który z przewodników jest dłuższy?

 

3. Czterożyłową linkę o długości 0.5 m i oporze 5 W rozkręcono, a otrzymane kawałki połączono w jeden przewód. Jak zmieni się jego opór?

 

 

4. Jak zmieni się opór przewodnika gdy jego długość zwiększymy n razy, a przekrój zmniejszymy k razy?

 

 

5. Pręt aluminiowy o przekroju kwadratowym ma długość 1m i krawędź 5mm. Jaki jest jego opór? Jaką średnicę musiałby mieć pręt miedziany tej samej długości o przekroju kołowym, aby miał taki sam opór?

 

 

6. Do drutów miedzianego i stalowego o tej samej długości przyłożono tę samą różnicę potencjałów. Jaki musi być stosunek ich promieni, aby natężenie prądu było takie samo?

 

7. Metalowy przedmiot o powierzchni 50cm2 zanurzono w wannie elektrolitycznej zawierającej roztwór CuSO4 i pokryto

 

warstwą miedzi o  grubości 0,5mm w czasie 6h. Oblicz natężenie prądu płynącego w czasie tego procesu m=64g/mol r=9g/cm3

 

 

8.  Oblicz równoważnik elektrochemiczny jednowartościowego srebra o masie molowej 108g/mol.

 

9. Do końców przewodnika o długości 6m i przekroju poprzecznym 2mm2 przyłożono różnicę potencjałów 10V.  Oblicz opór 

 

właściwy materiału, z którego wykonany jest przewodnik.

 

10.  Ile czasu powinna trwać elektroliza wodnego roztworu H2SO4 by przy natężeniu prądu 19,3A otrzymać w warunkach normalnych 0,224m3  

 

wodoru?

 

11. Jak zmieni się masa wydzielonej na katodzie substancji jeśli natężenie prądu zwiększymy 4 razy a czas trwania elektrolizy zmniejszymy 2 razy ?

 

12. Jaki ładunek potrzebny jest do wydzielenia w czasie elektrolizy roztworu wodnego H2SO4 16g tlenu?

 

13. W celu poniklowania przedmiotu metalowego o powierzchni 0,02m2 umieszczono go w wannie elektrolitycznej na 8h. Oblicz 

 

grubość warstwy niklu osadzonej na tym przedmiocie jeśli natężenie prądu wynosi 2A.

 

 

 

web stats stat24